Rauland Maskin AS kan tilby et bredt spekter av tjenester og har hatt mange store prosjekter siden vi startet i 2005. Her ser du noen områder som vi kan bistå deg med. Ta kontakt hvis du vil vite mer om hva vil kan tilby av tjenester.

Brøyting

Rauland Maskin AS har ansvar for vintervedlikehold i hyttefeltene rundt Rauland Skisenter og Holtardalen. Vi brøyter og strør alle hovedveiene, parkeringsarealer og Rauland Vintercaravan. Vi har lang erfaring og topp moderne utstyr som sikrer at jobben blir gjort på best mulig måte.

Ved spørsmål ang brøyting ring vakttelefonen vår på 90221234.

Hus og hyttetomter

Vi utfører grunnarbeid og fundamentering for hus- og hyttetomter. Rauland Maskin er en totalentreprenør som kan ta arbeidet fra urørt tomt til ferdig ringmur/plate. Vi snakker om masseutskifting og komprimering, opparbeidelse av vei og parkering, vann og avløp, strømtilførsel, støttemurer og utomhus arbeid. Med en arbeidsstokk bestående av erfarne folk som sørger for at alle oppdrag blir utført med forventet kvalitet.

Vei, vann og avløp

Bygging av vei- og vannforsyningsanlegg. Vi legger også opp avløpsløsninger egnet for hyttebruk. Rauland Maskin kan bistå med faktorer for valg av renseløsninger og kostnadsvurderinger av mindre avløpsanlegg. Alt arbeid blir utført etter plan- og bygningsloven og etter gjeldende standarder. Dette forenkler prosessen for deg som eier.

Transport

Fortell oss hva du trenger av alle typer pukk, grus/sand, jord, bærelag og singel. Vi skaffer og leverer der du måtte ønske. Rauland Maskin har også utstyr for å frakte utstyr og større maskiner. Vi utfører ulike typer transport etter kundens behov. Alt fra tømmerkjøring, maskintransport, varelevering og massetransport.

For mer informasjon kan du ring Bjørn Svalastog på telefon: 911 24 818

Rauland

Hyttefolk og reiselivsnæring er svært viktige for Vinje kommune og tiltak/investeringer må gjøres for å legge til rette for fortsatt vekst i Rauland. Det holdes stadig dialogmøter mellom sentrale aktører som hyttefolk, politikere, offentlige etater, grunneiere, handelsstand, kraftlag og turistnæring. Disse møtes både for å informere og orientere om nye planer samt utveksle erfaringer og synspunkter rundt den videre utviklingen i Rauland.

Rauland Maskin AS ønsker å bidra til nettopp dette og vil være en entreprenør for regionen Vest Telemark. Sammen gjør vi Rauland til et fantastisk sted å være både sommer og vinter.

Vårt firma er et sentralt godkjent foretak og Rauland Maskin AS er medlem av MEF (Maskin Entreprenørenes Forbund)